Video editovanje - LEARN ONLINE

Camtasia je savršena za kratke video sadržaje, na primer za reklame.
Za ozbiljnije video sadržaje koristi se Adobe Premier i After Effects…

Kako da sve to postavite na neki kanal ili svoj web site (self hosted) ?
Uskoro više.

Primeri video editovanja, Camtasia i After Effects

Coming soon

This fall will be HOT!

Get updated